Kamis, 04 Maret 2010

kepala sekolah david

TANGGAP WACANA PERPISAHAN SISWA
SAKING KEPALA SEKOLAH
Asallamu'alaikum wr.wb
Bapak tuwin ibu wali murid kelas 3 ingkang kkulo hormati, tuwin bapak lan ibu guru lan murid SMP N 5 Magelang

Mangga kita sami-sami dedonga dumateng Allah SWT bilih dinten puniko kita ngawontenaken perpisahan siswa kelas 9 SMP N 5 Magelang kita sedoyo prihatos mugi-mugi muridkelas 3 ingkang nembe ujian pinaringan saged lulus sedoyo lan saged dipun tampi wonten SMA N pramila kita sedaya sami-sami dedonga dhumateng Allah SWT mugi-mugi dipun paringisehat lan mboten wonten alangan satunggal punapa

Bapak/ibu ingkang kulo hormati kulo nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kulo momong putra-putri panjenengan, kawulo mbonten saged maringi punapa-punapa namung paring donga wilujeng lan tebih saking sambikala semanten atur kulo mugi-mugi bapak ibu rena ing penggalih anggenipun nampi putra panjenengan kanthi sae
Kawulo minangka kepala sekolah makili SMP N 5 MAGELANG nyuwun agunging pangaksami mbok bilih wonten kalepatan menawa momong putra-putri panjenengan
Cekap semanten anggen kulo ngaturi sambutan ing dinten puniko, mbok bilih wonten galap-gangsul, menawi kulo ngaturaken sambutan ing dinte puniko, saestu nyuwun agunging samudra pangaksami
Matur nuwun
Wasallamu'alaikum wr.wb

Tidak ada komentar:

Posting Komentar